Ostrzeżenie meteorologiczne

Wojewódzkie

Centrum  Zarządzania  Kryzysowego

Kraków, dnia 14 lutego 2013 r.

WB-I.6331.3.21.2013

 wg rozdzielnika

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20

Nazwa biura Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB Oddział w Krakowie
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/1
Obszar województwo małopolskie
Ważność (cz. urz.) od godz. 09:20 dnia 14.02.2013 do godz. 21:00 dnia 14.02.2013
Przebieg Miejscami obserwowane i przewidywane są słabe opady marznącej mżawki, powodujące gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk Rafał Kielar
Godzina i data wydania godz. 09:15 dnia 14.02.2013
SMS IMGW PIB OSTRZEGA: GOLOLEDZ/1 woj.malopolskie od 09:20/14.02 do21:00/14.02.2013 słabe opady marznące, opady mżawki, drogi śliskie
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej
z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

W związku z powyższym proszę o podjęcie odpowiednich działań ostrzegawczych
na podległym Wam terenie.

O wszelkich zdarzeniach mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
i podjętych działaniach proszę informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

tel.:   (12) 392-13-00,

fax.:  (12) 422-72-08,

czk@malopolska.uw.gov.pl

 

 

Dyżurny Operacyjny

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Piotr Rosłoniec

Otrzymują:

 1. Powiatowe (Miejskie) CZK
 2. a/a

 

Do wiadomości:

 1.      1.  KW PSP
 2.      2.  KW Policji
 3.      3.  WSzW w Krakowie
 4.      4.  KO SG Nowy Sącz
 5.      5.  Dyspozytor PKP
 6.      6.  Dyspozytor PKS
 7.      7.  RDA Kraków Sp. z.o.o.
 8.      8.  Zakłady Energetyczne
 9.      9.  GDDKiA
 10.    10.  ZDW
 11.    11.  WSSE Kraków
 12.    12.  WINB Kraków
 13.    13.  Urząd Żeglugi Śródlądowej w Krakowie
 14.    14.  a/a
Dodano w dziale Ostrzeżenia i komunikaty 2350 dni temu