Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 300 000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu

Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2 300 000,00 PLN z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu

 

Nr referencyjny postępowania : RIR.271.7.2019

Zamawiający :  Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu : usługi

 

Więcej informacji w załącznikach :

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki):

RIR.271.7.2019 » (20.4 MiB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.06.2019r.:

RIR.271.7.11.2019

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 04.07.2019r.:

RIR.271.7.12.2019

Dodano w dziale Aktualności , Przetargi 674 dni temu