Sprawozdanie z działalności Wójta za okres 28 marca 2019 do 30 maja 2019 r.

Zembrzyce, dnia 30 maja 2019 roku

Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Zembrzyce

         W okresie od 28 marca 2019 roku do 30 maja 2019 roku  wykonano oprócz bieżących spraw związanych z realizacją zadań z zakresu administracji publicznej następujące działania:

1. Złożono wnioski  o dofinansowanie w ramach  podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla następujących zadań :

- wykonanie dokumentacji  projektowo – budowlanej w ramach zadania pn. „Przeniesienie – budowa drogi gminnej Zarąbki nad Skawcami na długości 560 mb w miejscowości Zembrzyce, w zamian za stabilizację osuwiska oraz drogi gminnej nr 441233K dz. nr ewid. 3686/5, 3741/32, 3741/33”;

- wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej dla zadania pn. „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Ruski Grygle nr 441237  w km od 0+460 do 0+492, dz. nr ewid. 4295/1 w miejscowości Zembrzyce”.

2. Złożono wnioski w ramach remontu dróg transportu rolnego dla następujących zadań:

- remont drogi transportu rolnego „Na Tarnawskie” w miejscowości Zembrzyce, Tarnawa Dolna w km 0+529,60 – 0+740,90;

- remont drogi transportu rolnego „Franiki” w miejscowości Tarnawa Dolna w km 0+058,00 – 0+184,00.

3. Zakończono prace związane z odnowieniem murawy, a także dobudową ogrodzenia boiska w Tarnawie Dolnej.

4. W dniu 4 maja 2019 r. odbyły się obchody Dnia Strażaka. Podczas uroczystości dziękowano członkom Ochotniczych Straży Pożarnych za ich zaangażowanie i pracę oraz wręczono zasłużonym strażakom medale i odznaczenia.

5. W dniach 8-9 kwietnia 2019 r. mieszkańcy naszej gminy mieli możliwość zobaczyć mobilną ekspozycję Małopolskiego Centrum Nauki COGITEON. Wystawa ta, przedstawiała w interaktywny sposób informacje o powietrzu i innych zagadnieniach przyrodniczych. Uczestniczyli w niej uczniowie, a także goście indywidualni, łącznie 242 osoby.

6. Po przeprowadzonym konkursie na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Zembrzycach, stanowisko Dyrektora powierzono Pani Elżbiecie Fidelus.

7. Po przeprowadzonym konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Dywizjonu 303 w Śleszowicach stanowisko Dyrektora powierzono Pani Katarzynie Targosz.

8. 56  uczniów  klas II i III Szkół Podstawowych z Tarnawy Dolnej i  Marcówki oraz klas II, III i IV z  Zespołu Szkół z Zembrzyc wyjechało na Zieloną Szkołę  nad Morze Bałtyckie do Jarosławca. Wyjazd jest współfinansowany przez Gminę Zembrzyce.

9. Gmina pozyskała dotację z  rządowego projektu „Aktywna Tablica”  w wysokości 42.000 zł. Dotacja przeznaczona jest na zakup interaktywnych tablic dla Zespołu Szkół w Zembrzycach, Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej i  Szkoły Podstawowej w Śleszowicach.

     10.  Wójt Gminy uczestniczył między innymi  w:

     – uroczystościach wręczenia srebrnych medali Za Zasługi Dla Obronności Kraju wręczanych w Starostwie Powiatowym rodzicom, których co najmniej trzech synów, wzorowo pełnio służbę wojskową.

     – spotkaniu w budynku OREW w Tarnawie Górnej z udziałem m.in. Starosty Suskiego oraz władz stowarzyszenia w związku z koniecznością kontynuacji  prac budowlanych na obiekcie.

     – w Finałowym Turnieju BRD organizowanym w Palczy.

     – Walnym Zebraniu Stowarzyszeń: Bractwo Zbójników spod Babiej Góry oraz KGW „Marcowianki”

                                                                    Wójt Gminy Zembrzyce

                                                                                                                Łukasz Palarski

Dodano w dziale Sprawozdania z działalności wójta 688 dni temu