„Odbiór i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zembrzyce, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe w 2020 r.”

Odbiór i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwianie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Zembrzyce, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości  wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe  w 2020 r.

 

Nr referencyjny postępowania : RIR.271.10.2019

Zamawiający :  Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu : usługi

Więcej informacji w załącznikach :

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki):

RIR.271.10.2019 » (14.3 MiB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.10.2019r.:

RIR.271.10.18.2019

Zawiadomienie o wyniku postępowania z dnia 25.10.2019r.:

RIR.271.10.20.2019 » (669.8 KiB)
Dodano w dziale Aktualności , Przetargi 569 dni temu