WYNIKI KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2020 ROKU

Do konkursu przystąpiły 3 organizacje tj.:
1)      Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna”
2)      Orkiestra Dęta „Rytm” Zembrzyce
3)      1 Stowarzyszenie Muzyczne „Śleszowice”

Ad. 1)
Oferta złożona przez Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna” spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przyznanie dotacji  w kwocie 5.000 zł.
W związku z tym postanowiono przyznać dotację w kwocie 5.000 zł.

Ad. 2)
Oferta złożona przez Orkiestrę Dętą „Rytm” Zembrzyce spełnia wszystkie wymogi formalne
i merytoryczne określone w ogłoszeniu o konkursie na realizację zadań publicznych
w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku.
Komisja pozytywnie zaopiniowała przyznanie dotacji  w kwocie 13.000 zł.
W związku z tym postanowiono przyznać dotację w kwocie 13.000 zł.

Ad. 3)
Oferta złożona przez 1 Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice została odrzucona na etapie oceny merytorycznej. Oferent niedostatecznie przedstawił rezultaty realizacji zadania publicznego. Z oferty nie wynika jaka jest przewidywana liczba uczestników zadania.

 

Dodano w dziale Aktualności 89 dni temu