Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy Zembrzyce

ZAWIADOMIENIE

DZIESIĄTA NADZWYCZAJNA SESJA

RADY GMINY ZEMBRZYCE

odbędzie się w dniu 4 listopada 2019 r.  tj. w poniedziałek,

o godz.15-tej w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

Suskiemu na realizację projektu przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Suchej

Beskidzkiej w 2019 roku.

3.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

4.Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Zembrzyce na lata 2019-2029.

5.Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie

Zembrzyce w roku szkolnym 2018/2019.

6.Przedstawienie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych.

7.Zakończenie.

 

                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

                                                                                                                              Grzegorz Józefowski

Dodano w dziale Aktualności , Sesje Rady 83 dni temu