Rozdano zestawy komputerowe !!!

Konferencja dotycząca realizacji programu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Zembrzyce”

40 wysokiej klasy markowych komputerów wraz z oprogramowaniem trafiło do osób fizycznych z terenu Gminy Zembrzyce. Ponadto beneficjenci otrzymali darmowy dostęp do Internetu.   Również darmowy dostępem do Internetu i zestawy komputerowe z oprogramowaniem otrzymały szkoły gminy Zembrzyce (16 zestawów) oraz Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa (4 zestawy).

Działania te zostały zrealizowane w ramach programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Zembrzyce”.

W dniu 07.02.2013 roku odbyła się konferencja, której celem było przedstawienie beneficjentom projektu kompleksowych informacji na temat projektu. Uczestnicy mieli możliwość zaznajomić się z wprowadzonymi rozwiązaniami na terenie Gminy Zembrzyce dzięki którym użytkownicy będą mieć zapewniony dostęp do Internetu. Większość prac związanych z projektem przeprowadzono w 2012 roku. Mimo wielu przeciwności udało nam się wybudować sieć bezprzewodową, dostarczyć sprzęt komputerowy i przeprowadzić szkolenia z podstaw obsługi komputera.

Beneficjentami programu są osoby wyłonione na podstawie Regulaminu naboru zgodnie z kryteriami określonymi w projekcie.

Na konferencji szczególną uwagę zwrócono na reguły związane z dalszym etapem realizacji programu w tym zasady serwisowania sprzętu i dostępu do Internetu przez kolejne lata.

Ponadto beneficjenci uczestniczyli w losowaniu cennych nagród (wśród nagród były m. in. kierownica TRACER, aparat cyfrowy, nawigacja GPS, kamera, głośniki),  których fundatorem była firma odpowiedzialna za realizację projektu „Stimo Systemy Informatyczne”.

Realizacja projektu jest wielkim sukcesem Gminy Zembrzyce.

Przystępując do realizacji projektu w 2011 roku planowany koszt projektu wynosił  1 339 520,00 zł, z czego gmina miała dofinansować kwotę 200 928,00 zł. Dziś okazuje się, że była to bardzo dobra decyzja.

W bieżącym roku zostały bowiem podpisane umowy, dzięki którym Gmina Zembrzyce nie będzie ponosić wkładu własnego w związku z realizacją projektu.

100% wartości projektu będzie sfinansowana w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym ze środków Unii Europejskiej.

Efektem realizowanego projektu jest :

  • wzrost wyposażenia gospodarstw domowych i jednostek podległych Gminy w zestawy komputerowe w ilości 60 szt.;
  • zwiększenie wiedzy na temat obsługi komputera oraz Internetu wśród odbiorców projektu;
  • zapewnienie technicznej możliwości dostarczania Internetu odbiorcom końcowym;
  • zapewnienie dostępu do Internetu 40 podmiotom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym;
  • zapewnienie dostępu do Internetu w 5 jednostkach podległych Gminy Zembrzyce.

Należy nadmienić, że w 2012 roku Gmina Zembrzyce złożyła następny wniosek na dalszą realizację zadań z zakresu wykluczenia cyfrowego Gminy Zembrzyce. Celem tych działań jest stworzenie infrastruktury zapewniającej dostęp do Internetu na terenie całej gminy.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Zembrzyce podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu, a w szczególności:

Panu Przemysławowi Fidelus za wsparcie i zaangażowanie w projekt,

Wykonawcy firmie Stimo Systemy Informatyczne za sprawne i terminowe wykonanie zadania oraz dobrą współpracę z mieszkańcami,

Panu Tadeuszowi Grzesiak – Inżynierowi projektu za fachową pomoc i doradztwo przy realizacji projektu,

Pani Barbarze Żmudka – kierownikowi GOPS, która aktywnie włączyła się w pomoc w związku z potrzebą wyboru uczestników projektu. Słowa podziękowania skierowane zostały także do Dyrektorów Szkół za ich przychylność i pomoc w wdrażaniu projektu.

UG

 

Do pobrania

Dodano w dziale Ogólne 2607 dni temu