Rozbudowa drogi: budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową, budową korytka ściekowego za chodnikiem, przebudową przepustów, projektem oświetlenia przy drodze powiatowej nr K1702 w miejscowości Śleszowice o długości 670,5m (od km 7,716 do km 8+367)

Rozbudowa drogi: budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową, budową korytka ściekowego za chodnikiem, przebudową przepustów, projektem oświetlenia przy drodze powiatowej nr K1702 w miejscowości Śleszowice o długości 670,5m (od km 7,716 do km 8+367)

 

Nr referencyjny postępowania : RIR.271.11.2018

Zamawiający :  Gmina Zembrzyce, Zembrzyce 540, 34-210 Zembrzyce

Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu : roboty budowlane

Więcej informacji w załącznikach :

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokumentacja postępowania przetargowego (SIWZ + załączniki):

RIR.271.11.2018 » (158.4 MiB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.07.2018r.:

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.08.2018r.:

Ogloszenie RIR.271.11.44.2018

Dodano w dziale Aktualności , Przetargi 382 dni temu