Sesja Rady Gminy Zembrzyce

Z A W I A D O M I E N I E

 Nadzwyczajna  SESJA VII kadencji Rady Gminy Zembrzyce odbędzie się  w dniu 22 maja  2017  r. tj. poniedziałek  o godz. 14-tej w Pawilonie Sportowym w Zembrzycach.

Projekt porządku obrad :

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „ Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w gminie Zembrzyce.”
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na  2017 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/178/16 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2022.
  5.  Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce
Tadeusz Zadora

Dodano w dziale Aktualności 338 dni temu