Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy, a także instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, jak również producenci maszyn i urządzeń rolniczych organizują kolejną edycję Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.
Udział w konkursie mogą brać pełnoletnie osoby prowadzące produkcyjną działalność rolniczą.
Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone zagrożenia.
Przy ocenie będą brane pod uwagę m. in.:
- ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
- stan budynków inwentarskich i gospodarczych,
- wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części,
- stan techniczny pilarek tarczowych i łańcuchowych,
- warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
- stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu, który wypełniony i podpisany należy złożyć do Placówki KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2013 roku.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są w PT i OR KRUS oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Dodano w dziale Kultura , Ogólne 2601 dni temu