ZAWIADOMIENIE Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Zembrzyce i Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Zembrzyce

ZAWIADOMIENIE

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Finansów oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Zembrzyce i Komisji Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu Rady Gminy Zembrzyce, które odbędzie się w dniu 28 maja 2021 roku, tj. piątek o godzinie 15.10 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

Porządek obrad:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku posiedzenia.

3.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w uchwale Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2021 rok.

4.Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Zembrzyce na lata 2021-2029.

5.Sprawy bieżące.

6.Zakończenie.

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych

Edukacji, Kultury i Sportu

Jolanta Fidelus

Przewodnicząca Komisji Rozwoju

Gospodarczego, Finansów oraz

Ochrony Środowiska

Małgorzata Góralik

Dodano w dziale Komunikaty i Ogłoszenia 20 dni temu