INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15 (woj. małopolskie)

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:15

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 16:00 dnia 25.02.2021 do godz. 12:00 dnia 27.02.2021

Obszar: zlewnia Białej Tarnowskiej oraz Ropy (małopolskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód roztopowych, a w nocy 26/27.02 również opadowo- roztopowych, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja zostanie zaktualizowana.

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Dodano w dziale Ostrzeżenia i komunikaty 56 dni temu