Gmina Zembrzyce – oficjalny serwis urzędu – Oferta realizacji zadania publicznego tytuł: Ochrona dziedzictwa kulturowego Podbabiogórza poprzez wydanie dwóch publikacji przez Stowarzyszenie Bractwa Zbójników spod Babiej Góry.