Sanitarny odstrzał dzików

Na podstawie § 2 pkt.1 lit. a, lit. g oraz § 3 ust.1, pkt.3  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz jednostek samorządu terytorialnego przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych (Dz. U. Nr 83,poz.575) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wadowicach informuje, że na terenie powiatu wadowickiego zostały wyznaczone obszary zagrożenia wystąpienia Afrykańskiego Pomoru Świń zgodnie z §1 i § 2 Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 16 listopada  2017r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików  na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bocheńskiego, brzeskiego, chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, limanowskiego, myślenickiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego, tarnowskiego grodzkiego oraz ziemskiego, wadowickiego, suskiego, wielickiego (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z roku 2017 poz. 7442, poz.Rej.29/17).

Do pobrania

  • Odstrzal_ASF_rozp_wojewody - - Pobierz »
    Rozmiar: 137.07 KB
Dodano w dziale Aktualności 332 dni temu