Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zembrzyce

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zembrzyce, odbędzie się w dniu 11 maja 2021 roku, tj. we wtorek o godzinie 14-te w budynku Pawilonu Centrum Rekreacji  w Zembrzycach.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Analiza i zaopiniowanie  sprawozdania finansowego Gminy Zembrzyce za rok 2020 r.
  3. Zaopiniowanie wykonania budżetu za 2020 rok..
  4. Zapoznanie się z informacją o stanie mienia Gminy Zembrzyce.
  5. Zapoznanie się z opinią RIO dotyczącą sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zembrzyce za rok 2020.
  6. Przyjęcie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Zakończenie.

 

 

 

Dodano w dziale Komunikaty i Ogłoszenia 36 dni temu