Zawiadomienie o III sesji ósmej kadencji Rady Gminy Zembrzyce

TRZECIA SESJA VIII KADENCJI RADY GMINY ZEMBRZYCE

odbędzie się: w dniu 28 grudnia 2018 r.  tj. w piątek, o godz.14-tej

w sali sesyjnej Urzędu Gminy Zembrzyce.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 30 listopada 2018 roku.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady o interpelacjach, zapytaniach i odpowiedziach, przedłożonych w okresie od ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta za okres od poprzedniej sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zembrzyce na 2019 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV-258/13 Rady Gminy Zembrzyce z dnia 27 grudnia 2013r  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Suskiemu w latach 2014-2018.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025.
 9. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Zembrzyce na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019- 2029.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia planów pracy Komisji Rady Gminy Zembrzyce na 2019 rok.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie.

 

 

                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy Zembrzyce

                                                                                                   Grzegorz Józefowski

Dodano w dziale Sesje Rady 241 dni temu