Dostawa pomocy dydaktycznych część 2 w ramach projektu pn.„ Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w gminie Zembrzyce’’

Dostawa pomocy dydaktycznych  część 2 w ramach projektu pn. „Na piątkę z plusem – wzmacnianie kluczowych kompetencji w szkołach w gminie Zembrzyce” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Numer referencyjny postępowania: COS.271.11.2017

Zamawiający: Centrum Obsługi Szkół w Zembrzycach

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Rodzaj przetargu: dostawy

Więcej informacji w załącznikach:

Do pobrania

 • COS.271.11.2017_ogłoszenie - - Pobierz »
  Rozmiar: 417.71 KB
 • COS.271.11.2017 SIWZ_dydaktyka_2 część - - Pobierz »
  Rozmiar: 11.55 MB
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty.popr - - Pobierz »
  Rozmiar: 84.00 KB
 • Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie Wykluczenie - - Pobierz »
  Rozmiar: 75.00 KB
 • Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie Udział - - Pobierz »
  Rozmiar: 71.00 KB
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie Grupa - - Pobierz »
  Rozmiar: 68.50 KB
 • Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw - - Pobierz »
  Rozmiar: 70.00 KB
 • Załącznik nr 6 do SIWZ _ SOPZ_dydaktyka - - Pobierz »
  Rozmiar: 494.24 KB
 • Załącznik nr 7 do SIWZ - Zobowiązanie innego podmiotu - - Pobierz »
  Rozmiar: 69.00 KB
 • Załącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy - - Pobierz »
  Rozmiar: 584.42 KB
 • Załącznik nr 9 do SIWZ - Kalkulacja cenowa - - Pobierz »
  Rozmiar: 332.40 KB
 • COS.271.11.1.2017 unieważnienie - - Pobierz »
  Rozmiar: 463.60 KB
Dodano w dziale Aktualności , Na piątkę z plusem , Projekty unijne , Przetargi 1248 dni temu