Budowa parkingu obok budynku Urzędu Gminy w Zembrzycach.

 

Projekt obejmował budowę parkingu na 12 miejsc postojowych , usytuowanych po obu stronach drogi wewnętrznej parkingu – droga szerokości 5,5m. Całość nawierzchni wykonana z kostki brukowej betonowej w krawężnikach betonowych osadzonych . Projekt był realizowany w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.

Czas realizacji 16.08.2011 do 22.11.2012r.

Wartość projektu:38 989,17 zł

Kwota dofinansowania w ramach PROW oś 3 Leader: 23 773 zł.

Dodano w dziale Kultura , Zrealizowane 2085 dni temu